Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył w 1998 roku z wyróżnieniem. Od 1999 roku pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym oraz na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

Doktorat obronił w 2005 roku pod kierunkiem profesora G.H. Bręborowicza. Jego praca dotyczyła oceny wpływu powszechnie stosowanych leków tokolitycznych na funkcję układu krążenia kobiety ciężarnej w badaniu EKG metodą Holtera. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskał w 2007 roku w nowym jednostopniowym systemie kształcenia podyplomowego w Katedrze i Klinice Perinatologii i Ginekologii UM.

Jego główny nurt zainteresowań zawodowych i naukowych koncentruje się wokół położnictwa i diagnostyki prenatalnej. W 2004 roku podczas pobytu w Niemczech na stypendium w Kilonii zainicjował projekt naukowy zakończony w 2008 roku obroną doktoratu w Christian-Albrechts Universitaet pod kierunkiem profesora C.S. von Kaisenberga. Badania dotyczyły nowych parametrów biochemicznych w ocenie niedotlenienia okołoporodowego.

Aktualnie jako stypendysta (Research Fellow) w King's College Hospital w Londynie doskonali swoje umiejętności w zakresie najnowszych metod diagnostyki prenatalnej oraz terapii wewnątrzmacicznej płodu pod kierunkiem profesora Kyprosa H. Nicolaidesa, twórcy nowoczesnej medycyny płodowej i założyciela Fetal Medicine Foundation (FMF), kształcącej wybranych specjalistów z całego świata.

Czerpiąc z najlepszych wzorców opieki medycznej stosowanych także w innych krajach, stale optymalizuje swoje działania położniczo-ginekologiczne. Wartościowe kontakty zagraniczne pozwalają na oferowanie potrzebującym pacjentkom także leczenia niedostępnego jeszcze w krajowych ośrodkach klinicznych (np. laseroterapia w ciąży bliźniaczej z przetoczeniem krwi czy procedura FETO w przepuklinie przeponowej u płodu) oraz minimalizującego konieczność hospitalizacji (np. pessary w zagrażającym porodzie przedwczesnym).

allianz logo Logo Medica Polska large Polmed bez napisu PZU-logo-2012 signal idunaskok enelmed
HitachiPerkinElmer Color HiResstorz 2logo-new miroMediporta

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

ue-logo
Copyright © 2013. All Rights Reserved.